Kararlarını bağlayıcı bulmadığını söyleyen Erdoğan, AİHM''e neden başvurmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği "Serbest bırakılsın" kararının ‘Türkiye’yi bağlamadığını’ söylerken “Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” dedi. Bu sözler, akıllara Erdoğan’ın partisiyle birlikte iktidara gelmeden önce AİHM’e yaptığı başvuruları getirdi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2002 yılında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sicil kaydının silinmesine yönelik mahkeme kararını, "yok hükmünde" saymıştı. Erdoğan’ın avukatları da Yargıtay kararı "Özgürlüklere kişiye özel sınırlama getirildiği"ni savunarak AİHM’e taşımıştı. 

312. maddeden (Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs) hüküm giyen Erdoğan, AB Uyum Yasaları çerçevesinde hüküm giydiği suçun ortadan kalktığı tezine dayanarak, milletvekili adayı olabilmek amacıyla, adli sicil kaydının silinmesi için Diyarbakır 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) başvurmuştu. Mahkeme, Erdoğan'ın başvurusuna olumsuz yanıt verince temyize gitmiş ve bir üst mahkeme olan Diyarbakır 4 No'lu DGM'ye başvurmuştu. Bu kez mahkeme, Erdoğan'ın sicil kaydının silinmesine karar vermişti. Ancak Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu karara itiraz etmiş ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No'lu DGM'nin kararını "yok hükmünde" saymıştı.

'HUKUK DIŞI YOLLARLA HALKIN İRADESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ'
Erdoğan, 2002’de seçilme hakkının elinden alındığı, ifade, din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği ve adil yargılanmadığı gerekçesiyle AİHM'e başvuruda bulunmuştu.

AİHM'e verilen dilekçede 'kararın siyasi' olduğu görüşü dile getirilerek, "Hukuk dışı yollarla halkın iradesinin önüne geçilmesi"nin söz konusu olduğu ifade edilmişti.

Erdoğan, partisiyle birlikte iktidara geldikten sonra, 25 Mart 2003 tarihinde, AİHM’e yaptığı başvuruları geri çekmişti.

YAZARLAR