darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Davazlıdan hınzır nağmeler: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Park

29.01.2017 10:02

Davazlı bu sefer uzuuun bir mettup döşenivemiş sandığa gitçez deye…

Daaayı be, gene dağdan düze inivecez, sandığa gidiveecez işte… Emmeee bu sefee eyice bi gafa batladeyyom hani…

Beri bak bi yol be daayı, ben eyice bi sesli düşünende, sen de bene dinleyive ne deyiveeceğsen de hele…

Bu ne güç, guvvettii be dayı…

*Erzırımın bi kövünden çıkıveecen, tiii Amarigalaaa gidivecen, hönkürü yeelede kocca çitliğinde Allahına gaden gorunuvecen,

*Dünyanın he bi göşeciğinde, guş uçmaaa gervan geçmee yeelede bilem yüzleece mettep açıveecen,

*Buralaada sene gıyak çegen düccarlaaa işleee buluveecen, 

*Needeyse ana rahminden alıp, gözceğizleri he bi şeye kör oluvecek yüzleece, binleece zabit, hagım, memır, örgetmen, yazaa, çizee beyaz kızancıklaa yetiştittiriveecen, bunlaaa, ootakçının adam yoğluğunda en möhöm göşeleene yeeleştittirivecen,

*He bunlaala kastelee çıkaaveecen, dilifizyonlaa, pangalaa guruveecen,

*Bunlaa hee bi tülü kimselerin bilmeycee yesyeni, en ileri alat-edevatla  donatveecen,

* He bölee beyaz gızancıklaanla he tüülü malumata ulasşıveğcen, bu malumatınnan da sehte malumat yaradıveğcen, bunları da ortalığı garıştırmakta gullanıveecen, meselam oturuveediin çitliğin sahabını gızdırıpduru, otakçının da fiyakasını bozupduru Kemalci zabitanın canına okuyuveğcen,

*Soğracıma sahabının izniynen, ootakçının yiyivediği haltlaa aaşı alaya çıkıvence, aatık sırası gelivedi deye Aralık Gadı daabesini yabıveecen…Reza-Meza meselesi gabbak çiçeği ibi açılıvecek… Emme ootakçı uyanık çıkıvence  daabe güme gidivence gadı dagımınnan, beyaz gızancıklaaanı Amarıgaya çegiveecen…

Soğracığma hayda bi daabe daha… Hemi doblu, düfekli, hemi de ganlı mı ganlı…

Hadi canım sen de biilenin barmağı olmayince oluu mu bunca gepazelikle…

 Gafam bi garışıvedi ki soğma gidivesin be dayı…Saç gesilivence kel görünüü deyyon emme bu sefee saç gesilivence de görünmeyyo kel gari…

 Tevatürden geçilmeyyo…

Ağnattıklaana bagıvence; önkü gene rahat durmeyyo; bu sefer her bi göşeden imamcıklaalan,  yetiştirtiveedii zabitlerle doblu düfekli daabe galgışıveyyo, daabe duduvence, melmekete dönüveecek.  Bu zıvanadan çıkıvemiş Müslümanları muhammedsiz tekbiriynen sahabının menfadına uyduruveecek, halıfa oluvecek…

Emme yağma yok gari… Öbüteki eniştenin habarıynen , nesli tükenipduru Kemalci zabitlee, İstanbul Ordusu, Angara özel guvvatlı eskele, polisinen, ahalide sogaglaada  daabeyi bastıvence gene heç bi şe olmamış gibisine hönkürü Amarigalaada sahabının çitliğinde oturupduruvecek…

Eyi de tam bu daabede  öbüteki de dadilde… Baganlaa, , paşalaa neede?  Teyyareleede, düğünleede, deenekleede… Habarcılaa her bi şeeden bihabar… Emme daabeyi hemencecik bastıveyyola, daabecilee tekme tokat duduklanıveyyo… Guru mu yaş mı Allah bilii, düccar, hagım, örgetmen, memır, kaztacı binleece adem hemencik doparlanıpduru…    

Vazyeti buraa gaden ağneyyon mu dayı? He ağnameyyon…Ben de ağnameyyon gari..

He şincik bene sorcen de mi Eeee nolmuş bu gaderini biz de bildiğimiz gade bilyos deye.  

Heh işte Gilit Daşına gelivedik be daayı…

Oyunu iyice azgınlaştırıp duruveyyolaa be dayı …

İgisinde heç fark yoğudu deyyom hani… Ayvaz gasap, hep bi hesap… İgisinin de sahabı aynı…

Önkü gık yıldııı besleyivedii guubacıklaanı gari; zamanı geliveedi sanıveedi; gaynar suya atıveedi mi deyyom hani; gurbağlaa da gaynar suda cayıı cayıı yanıveedi… Şincik çitliğinde du bakali nolcek deye bakıpduru…

Öbüteki de Allahın lutfuynen, hemi önkünün kökünü kazıpduruukene hemi de atıvemiş gurbağlaanı  ılık suya; bişimeye devam… Şincik ıscak suda gurbağalaa mutluuu, hazret guvvatluuu oluvence bağçevanın iteklemesiynen,  salıvedi oncağızları, gitçeğniz hönkürü sandığa, bene sultan yapçeğniz, hesabları da  gabatıveeveğceniz deye…

He zaman he bi şeye maydanoz sahabdan da gık çıkmeyyo gari… Sütre gericiğinde bekleyipduruu ; gosgocca meclisinen uğraşceyne öbütekiyle iş bağlayıveme goley de mi dayı…1 Martı unutmeyyola heç hani… Soğracığma memleketi eyice bi böldüveecende  güççük baçacıklaa başına da bi halıfa geççivecen … Oldu da bitivedi maşallah… Hadi sahabı bunu bekleyyo deyyom da; öbüteki can havliynen bu vazyetin ne gaden faakında onun oracığnı aatıgın bilemeyyon gari… 

unnamed-(1)-133.jpg

Şincik gene bene kızcen bilyon emme,  hani işşallah gene bi danışıklı dövüşe gelmeyyos de mi dayı… Ahali evet deyende görünen köv gılavuz istemeyyo da gari…

Mektup bu kadar… Ben mi… Ben nasıl mı cevap verdim… Nazımın dizeleriyle…

Ben bir ceviz ağacıyım* Gülhane Parkında.
Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında…

unnamed-171.jpg

*Ceviz ağacı çok sağlam, çok uzun ömürlü bir Anadolu ağacı… Toroslarda, halk arasında genel kanı ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde uzun süre oturulmasının insan sağlığına zararlı olduğu kanaati yaygındır. Çünkü ceviz ağacı sülfür gazı salgılar. Havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker ve cevizin altında oturanı sersemletir. Ancak sülfür gazının ozon tabakasını tamir etme özelliği de var. Sırf bu sebepten dolayı dünyadaki ceviz ağacının sayısının artırılması gerekiyor. Cevizin insan vücuduna sağladığı faydalar da saymakla bitmez…

       

 

Eğitim