YAZARLAR

Tüm Yazıları Özdemir İnce

Din yoluna yalnız başına düşenler eşektir

12.06.2018 12:01

Din yoluna yalnız girenler eşektir cümlesi, Konyada mukim ama kitaplarında farsca öten Mevlanaya aittir. Cümle, Mesnevinin 6. cildinde oturur. Cümlenin yalın anlamı şudur: Gerçekten Müslüman olacaksan bir tarikata girip bir şeyhe bağlanacaksın.

Oysa İslamın aracıya izin vermediği, İslamda ruhban sınıfı bulunmadığı iddia edilir. Hepsi yalan! Oysa tarikat, başını bir eşeğin çektiği deve kervanına benzer. Şeyh, Tanrının ve Peygamberin yerine geçmiştir.

Oysa Tanrı mezhepler ve tarikatlar hakkında Hz. Muhammede şöyle seslenir Kitapta: Onlar ki, dinlerini hizipler/fırkalar haline geldiler.

Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür (Rûm: 32. Yaşar Nuri Öztürk; Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Allah  onlara yapıp ettiklerini haber verecektir (Enam: 159. Y.N.Öztürk).

Bu iki ayete göre Mevlana ve Mevlevi takikatı mensupları Tanrıya ve Kurana karşı gelmektedir. Sadece onlar mı? Bütün tarikatlar ve onların mensupları.

Hz. Muhammed döneminde Tasavvuf, Mezhep ve taikat sapmaları yoktu. Günümüzde 400ün üzerinde sapkın tarikat var. Tarikat ortamı öylesine kokuşmuş bir sapmadır ki biri çıkıp Tanrı ile konuştum R.T. Erdoğanın Başkan olmasını istiyor diyebilir. Bunu bizzat R.T. Erdoğan da söyleyebilir.

 

Eğitim