darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Guubetten gelmişim, yoogunum hancı

21.10.2017 22:47

Davazlı kendi deyimi ile döttürüveemiş yine yazvee de millet okuyuveesin gaari deyyo bene… Benden iletmesi…

Hee bi şeeden önce …Ne gandırıpdurusuz bu herifi be daayı, acısını ehaliden çıkarıpduruu…Bunna kazı, gözünün yaşıne heç bakmeden yolupdurulaa... Ni len bu veegilee, zamla.. Cıgara cezası gibi yellenmeye, geğrmeye de vergi goyvecekleemiş he mi…Gülyon de mi …Gül sen, gül sen…Kör duddunu öbüveyyo gari…

Hindi de sıra geliveedi irahmetli Garaoğlana be daayı? Önkü İki ayyaş yetivemedi herhal, sıra  Garaoğlanda… Gılıcdarnan dlilivizyona çıkıvemekte gorgupduvecen, irahmetliyle uğraşeceen… Sovan peelivanlığı deyyolaa buna bizim buralaada gari…

Ne beyinsizlee vaa be daayı Fetonun terörüstlüünü 15 sene soğra anlayıvedilee ya, hindi de bazı belediye reyizlerinin bi haltlar ettığini anca anlayıveedile…Deyyon ki be daayı Dayan be İ.Melih, dünya alem görüvesin serencamını…

Soğracııma soylu(!) sülo ne deyyo be daayı: Bundan kelli hırgızlık yapçen mi, vay halına yani hindiye gaden malı hamuduynen götüvediysen götüdün, götüvemediysen avucunu yalayıve gari…Sate hindiye gaden çoğusu kübünü dolduruveedi ya…   

Bi de bi papaz buluvedile ya daayı; şincik vee papazımı, al papazını... Reyizden elçilik işi bu gaden işte... Elçiye zeval olmaz deyyon emme bu hemi de reyiz be yaa… Nee gaden de goley de mi be daayı bu işleee..Bene de bi elçilik veriveesinlee deyon hani, isteyyon gari…

Bi de bi aşiret reisleri vaadı ya…İki reyiz yanyane haydalayıpduruveyyoladı … Al takke vee külah… Aşiret reyizinden dövlet adamı bu gade oluu be dayı… Bi çuval yemişin içine edivence Dimyata pirince gideegene evdeki bulguudan da  oluvedi işte…Yanlış hesap Bağdattan dönüveeme mi…  Hindi ehalisi Gerkükten tası tarağı doplayıp gaçıpduru…Heç bubandanda mı  ders almeyyon da, Coni biracıcık sııtını sıvazlayıvence ehalini ateşe atıvedin de şincik sersefil  edivedin oncağızları be ya…

Ya bi de bu he bi haneye şenlik eğitim vegili …Elmasımız, petrolümüz yoğ imiş emme bunnadan çoook gıymatlı mettepleemiz vaamış . 15 senedir  dengiştire dengiştire  gızancıklaa cahal eden hay sizin gıymatlınıza…

Hindi de sıra geldi gızanlaa… Fermanı alıvence napceğnizi bilemeyip, üskek mettep imtaanlaanı çorbeye çeviriveediniz… Yazık olçek çocuklere… Nolcek cahal olvesinlee umurunuzda mı sankilim…

İşte bu garambolde cambaza bak misali müftülüklee de da nigah gıyveceklee aatıgın be dayı; haydee bagalım asan almaz, basan alıı gari;  boşol da yabıveceklee mi bari dekene o işi de arabuluculuknan ihaleye çıkarıvedilee gari…Her taraf imam mettebi ya… Bu gade imamı netçen? Boşola da onlaa arabulucu yabıvecen; oldu da bitti maşşallah, iyi oluu işşallah…

Şincik uzun lafın kısası ben sana deyyon ki be dayı, bu reyiz gorgudan mı neden bilmeyyon, ne ettiğini bilemeyyo aatıgın.. Eyice bi tozuttu gari… He bi Allahın günü bi şelee icad edipduruu ya… İşte ben de deyyon ki asıl o yoogun be daayı,  ona dorgu dürüst bi hancı ilazım valla… Çok gurbetlere gidipduru ya…Oturuvecek hancının garşıcığna, başlayıvecek annetmeye:

" Gurbetten gelmişim, yoogunum hancı
Şuracığa bir yatak ser yaveş yaveş
Sene hee bi şeyi annatıveecem
Oturuvee baş ucume, soruvee yaveş yaveş

Gal sağlıcekle  be daayı… Du bakali noolcek bu işleee, eyi oluu işşallah…

Eğitim