darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Tısss yok...

02.01.2017 07:23

BUYAZI,  ÖZELLİKLE, NECİP HALKIMIZIN KEYFİ GICIR KESİMİNE İTHAF EDİLMİŞTİR.

Kafalarına Atatürkün büstleri, heykellerini taktılar, ama terörist heykelleri dikmeye çalıştılar… Tıs yok…

Hukukun, yargının, eğitimin, üniversitenin, tüm kurumların köküne kibrit suyu ekildi… Tıs yok…

Askerin, Bahriyelinin canına okundu… Tıs yok…

Medyanın çanına ot tıkandı… Tıs yok…

Sıfır sorunla yola çıkanlar ülkenin etrafını Sırf sorun haline getirdiler… Tıs yok…

Sınırlar kalbura dönmüş… Tıs yok…

7 Haziranda ortaya konulan milli irade iğfal edildi… Tıs yok…

 Çobanlığını ilan edenin sürüsü olacaksın… Tıs yok…

Hani iktidarın aşil topuğu ekonomiydi…

*TL. bu yıl %40 oranında değer kaybetti… Son üç ayda değer kaybı %15 i buldu… Kocca bir devalüasyon… Tıs yok…

*Fert başına milli gelir 9-10.000 dolarlardan 7500 dolara düştü. Daha şimdiden %25 fakirleştik… Tıs yok…

*GSMH(Gayri safi milli hasıla) 13 yıl geriye gitti… Tıs yok…

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından elverişli bir ülke olmamıza rağmen boğazımıza kadar bağımlı hale getirdiğiniz temel girdi enerji maliyeti dörtnala… Tıs yok…

421 milyar dolar dış borcun 2/3ü özel sektörün… Son 1.5 ayda kur zararı 25 milyar doları/ 95 milyar TLını aştı… Tıs yok…

Libya. Irak.Suriyeye mal ve hizmet ihracatı ve TIR taşımacılığı sıfır…Tıs yok…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Üçüncü Havalimanı, Gebze İzmir Karayolu, Avrasya Tüneli derken dolar üzerinden yapılmış ve devlet garantisi verilmiş sözleşmelerin bedeli 23.7 milyar doları buluyor. Bedeli hepimiz ve gelecek nesiller ödeyeceğiz… Tıs yok…

Resmi İşsizlik oranı uzun süre sonra çift rakamlı hanelerde: %11.3…Her dört gençten biri işsiz… Tıs yok…

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, dolardaki yükselişin kamu emekçilerinin maaşlarına etkisini araştırdı. Yapılan çalışmada memur maaşlarının 2008 yılına göre aylık ortalama 130,4 dolar, 2015 yılına göre ise aylık ortalama 22,5 dolar değer kaybettiği ortaya çıktı.

Döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak kamu emekçilerinin maaşlarının dolar bazında 8 yıl geriye gitti; dolar kurundaki artış 2008 yılına göre; ortalama kamu emekçisi maaşını yüzde 13,9; en düşük dereceli kamu emekçisi maaşını ise yüzde 5,8 oranında eritti. 22 milyon yoksulluk sınırında… Buna karşılık zaten açlık sınırında olan asgari ücret, ola ola 1404 lira oldu… Yine İyi para… derler… Tıs yok…

Esnaf dükkân kapatıyor… Tıs yok…

Tarım, hayvancılık çökmüş… Tıs yok…

Başta akaryakıt olmak üzere zamlar, vergi oranlarında artışlar art arda…

Zamlar, vergiler aldı başını gitti… Tıs yok…

Dünyanın en adaletsiz gelir dağılımı sistemi içinde milli gelirden payını alıyorsun… Tıs yok…

Doğaya aç kurtlar gibi saldırırlar… Tıs yok…

İhale yasası kalbura dönüştürülmüş, kafasını milletin orasına takmış olanlara yönelik yandaş kayırmacılığı, yolsuzluk almış başını gitmiş… Tıs yok…

Velhasıl Soyulduk ey halkım… Tıs yok..

İş kazalarında Avrupa şampiyonuyuz, sadece Somada 301 can gitti, Gömleğim kirlendi dediler… Tıs yok…

Ateşle oynamayı marifet sayan politika ve ortaklıklarla büyütülüp, güçlendirilen, Birinin vaktiyle 2.5 eşkıya dediği PKK, birinin Öfkeli çocuklar dediği İŞİD ve milli ortak FETÖ terörü…  Binlerce  mağdur insan, yüzlerce can kaybı, şehit, gazi… Tıs yok…

İstihbarat etkinliğinin ne denli önemli olduğundan bihaber müstafi Başbakan Makul şüphelileri, canlı bombacıları ,  onlar eylemlerini ifa etmeden yakalayamayız… Bakın eylemini yapıp, paramparça olanı nasıl yakaladık … der; ama aydınları, gazetecileri istim arkadan gelsin mantığı ile haydut gibi toparlarlar… Tıs yok

Otobüse binersin son durağı göremezsin, askere gidersin terhis olamazsın… Tıs yok

Gösteriye katılırsın evine dönemezsin, seversin mutluluğu göremezsin… Tıs yok…

Yapanın yaptığının yanına kar kaldığı, acıların dinmediği, huzursuz, mutsuz, kutuplaştırılmış insanların biçare serçeler gibi öldürüldüğü ucuz ölümler ülkesinde yaşarsın… Tıss yok…

Ve nihayet son bir ayda Beşiktaş, Kayseriden sonra umutla girmek istediğimiz yeni yıla Ortaköy katliamı ile giriyoruz… Yine tıs yok…

Velhasıl Vurulduk ey halkım… Tıs yok…

Akrep gibisin kardeşim, 
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. 
Serçe gibisin kardeşim, 
serçenin telaşı içindesin. 
Midye gibisin kardeşim, 
midye gibi kapalı, rahat. 
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim. 
Bir değil, 
beş değil, 
yüz milyonlarlasın maalesef. 
Koyun gibisin kardeşim, 
gocuklu celep kaldırınca sopasını 
sürüye katılıverirsin hemen 
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye. 
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, 
hani şu derya içre olup 
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf. 
Ve bu dünyada, bu zulüm 
senin sayende. 
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer 
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak 
kabahat senin, 
— demeğe de dilim varmıyor ama — 
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim! 

 

Şair ne kadar haklıymış be kardeşim…

 Şu anda  bir şekilde keyfin gıcır da olsa, aynı kayığın içinde olduğunun hiç mi farkında değilsin, be kardeşim? Pessss…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yazarın Özgeçmişi:

1948 yılında İzmir-Alsancakta doğdu. 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okulundan,  1965 yılında Kuleli Askeri Lisesinden , 1967 yılında Kara Harp Okulundan (K.H.O.), 1967 yılında İs. Okulundan istihkam subayı olarak mezun oldu.

1971 yılında başladığı Marmara Üniversitesi İktisat-Maliye bölümününden 1975 yılında mezun oldu.

10 sene istihkam subayı olarak köprücü, inşaat ve savaş istihkam bölük komutanlıkları görevlerini müteakip, 1977 yılında T.S.K.de yeni kurulmakta olan Maliye sınıfına seçildi.

Bu sınıfın kuruluş ve gelişmesinde önemli rol ve işlevler üslendi. Aynı dönemde K.H.O.da  Ekonomi, Türkiyenin Ekonomik Yapısı ve Sosyal Politika dallarında öğretim üyeliğini sürdürdü.

Bu arada, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma ve Endüstriyel İlişkiler Bölümündeki lisansüstü öğrenim çalışmalarını-master programını 1981 yılında tamamladı.

1984-1986 yılları arasında İtalyada Yabancılar  Üniversitesi(Perugia) ve La Sapienza(Roma) Üniversitesinde BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI adlı bir uluslar arası çalışma grubuna konuk akademisyen ve öğretim üyesi olarak katıldı.

1988 yılında Türkiyede İşgücü Maliyetlerinin Bilimsel Teknolojik sürece ve Ekonomik Büyümeye etkisi konulu doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.

2nci Ordu Maliye-Bütçe Bşk.lığı, K.K.K.lığı Bütçe Ş. Md.lüğü, M.S.B.lığı Program İnceleme ve Muhasebe Ş. Md.lüğü görevlerini müteakip 1995-1998 yılları arasında K.K.K. Komptrölörlük Daire Bşk.lığı görevinde bulundu.

1998 yılında generalliğe terfi ederek, T.S.K. bünyesinde kurucularından biri olduğu Maliye sınıfının başına getirilerek M.S.B. lığı Maliye-Bütçe Bşk.lığı görevine atandı.

2003 yılında emekli olduktan sonra 3 yıl süre ile halkın katkıları ile oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının milli bir kuruluşu olan, ülkenin en önemli yazılım kuruluşu Havelsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı olarak görev yaptı.

Başta Cumhuriyet ve Aydınlık gazeteleri olmak üzere muhtelif dergi ve yayın organlarında sosyal politika, ekonomi-politik içerikli makaleleri ve yayımlanmış Ücretlerin, Teknolojik Gelişme Yoluyla Ekonomik Büyüme Etkisi, Chavez Bizi Bırakma-Chavez no nos dejes kitapları ile bağımsız bir yazar olarak yaşamını sürdürmektedir.

Eğitim