darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Hasan Güneş

Toplumsallaşma ve eğitim

15.01.2017 09:45

Çocuğun toplumsallaşmasında ailenin, okulun, arkadaş grubunun ve medyanın ayrı bir rolü ve önemi var.

Ailenin çocuğun toplumsallaşmasında ilk rol oynayan kurum olduğu bilinen bir gerçek.

Çocuğun aile ortamında uygun toplumsallaşma yaşantısı geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle, ebeveynler uygun koşulları düzenlemek zorundadır. En başta çocuk aile çevresini güvenli bir çevre olarak algılamalıdır.

Bunun için fiziksel ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ancak, milli gelirin düşüklüğü, milyonlarca yoksul yurttaşın varlığı bu ilkeyi geçersiz kılıyor. AKP iktidarının uyguladığı politikaların yoksulluğu daha da yaygınlaştırması bu sorunu daha da büyütüyor.

Yine, ebeveynlerin eğitim düzeyi önem taşıyor. Ancak, çok genel anlamda çocukların sosyalleşmesinde ailelerin eğitim düzeyi istenen düzeyde değil.

Medya, çocukların sosyalleşmesinde önem taşıyor. Özellikle televizyondaki bazı programların çocukların sosyalleşmesine engel oluyor. Bunların başında saldırganlığı özendiren programlar çocukları olumsuz etkiliyor.

Diğer tarafrtan, sosyal medyanın çocuğun sosyalleşmesinde olumlu etkisi olduğu gibi olumsuz etkisi bulunuyor.  

Eğitim