darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Torun Ahmet Türkmen

Ya dik duracağız ya boyun eğeceğiz

04.03.2017 13:22

"Bu dünyada iki tür insan var; Dik durup diyet ödeyenler, saklanacak yer arayanlar." 

Bu sözler bana ait değil "Kadın Kokusu" filminden bir alıntı. İçinde yaşadığımız dönem bu sözün gerçekten ne kadar anlamlı olduğunu ve ne yazık ki bu günün gerçekleriyle örtüştüğünü ortaya koyuyor. 

Ne acı ki günün gerçekleri insan oğluna hiç bir zaman sorulmaması gereken bu soruları sorduruyor ve bunlardan binini seçme gereğini dayatıyor. Bu soruların sorulması ve cevap istenmesi insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. İnsan Onuruna yapılan saldırıdır. Sevginin, hoşgörünün olduğu özgür toplumlarda bunların gündeme gelmesi mümkün olmayacak bir olgudur.

İnsan yaşamı iki seçenekli bir kalıba sığdırılamayacak kadar renkli olması gerekirken, maalesef dünyadaki karanlık güçler bizi bu iki seçenekten birini seçme mecburiyetine zorluyor. Dünyada olağan koşullarda kronikleşmiş sorunlarını çözemeyen kapitalist sistemin kimi büyük güçleri son yıllarda sorunlarının çözümünü toplumları ayrıştırarak, şiddeti, vandallığı meşrulaştırarak zorbalıkla çözmeye çalışıyorlar. Bu nedenlerle popülist politikalarla insan devşirmenin yollarını arıyorlar.

Ülkemiz de dünyadaki gelişmelerden bağımsız değil. Siyasi iktidar çevrelerinin son 14 yılda elde ettiği mali ve siyasi gücü koruyabilmek için aynı şiddet ve zorbalık politikalarını kendi toplumuna karşı kullanıyorlar. Toplumsal desteklerini belirli oranda kaybeden bu çevreler tek çıkış yolu olarak bunu görüyorlar. OHALin, kanun hükmünde kararnamelerin altında yatan ana neden bu. Bu nedenle toplumdaki direnç noktalarını yok etmeye çalışıyorlar, parlementoyu devre dışı bırakıyorlar.

Gelinen bu noktada bir seçim yapmak zorunda kalacağız ve bu konuda net bir duruş sergileyeceğiz. Özgür birey olmanın, çağdaş, demokrat olmanın gereği bedelleri de göze alıp dik durmaktır. 

Ödenebilecek bu bedel ülke sevgisinin diyeti olacaktır. Bu diyet kabulümüzdür "Saklanmaya hiç mi hiç niyetimiz yoktur." Referandumda çıkacak güçlü bir "Hayır" sonucu ülkenin önüne yeni bir ufuk açacak, karanlık güçlerin ağır bir diyet ödemelerinin yolunu açacaktır.

Unutmayalım; bu referandumda halkımızın, ülkemizin, cumhuriyetimizin ve halta belirli oranda bölgemizin geleceğini oylayacağız.
 

Eğitim