darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Deniz Yıldırım

Yeni Rejimde MHP, Yeni Rejimde Muhalefet

08.11.2016 09:57

Gelişmeler şimşek hızında. Son dakika şaşkınlıklarında kayboluyoruz. Ama ana hapsolmadan, bütünlüklü analizi sürdürmek zorundayız. Her teşhis, çıkış yolları için kanallar açmanın yolu.

Bugün MHPyi tartışalım. MHPnin Saray Rejimi içinde tuttuğu pozisyonun anlamını ve buradan da muhalefeti. 
İlk teşhis: halihazırdaki açıklama biçimleri eksik. Bahçeli rakiplerini bastırma, koltuğunu sağlama alma karşılığında iktidarla ittifak yapıyor açıklamasının doğruluk payını teslim etmekle birlikte, MHPyi ve bugünkü tutumunu açıklamaya yetmeyeceğini görmeliyiz.

İyi ama yeni rejimi MHP ile anlamaya çalışmanın bize katkısı ne olur?

Birincisi, yeni rejimin sürekli olarak AKP Rejimi olarak anılamayacağını, ittifakları ve merkezileşmesi bakımından Saray Rejimi olarak adlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Saray Rejimi artık AKPyi aşan bir kurumsallaşma yolundadır ve partiler alanında da kapsayıcıdır, kaynaştırıcıdır. MHP bu yolda kurduğu ittifakla rejimin önemli bileşenidir.

İkincisi, özellikle MHPnin 1 Kasıma giden süreçte ve sonrasında izlediği stratejiye bakmak, sistemin olağan/formel iktidar yarışının, siyasal işleyiş/pazarlık alanının giderek parlamento dışına çıkarıldığını, koalisyonların ağırlıklı olarak devlet içine, devlet içinde de giderek merkezileşen zor/şiddet aygıtları içine taşındığını söylememize imkan verir. Böylece 330 olacak mı olmayacak mı, MHP başkanlığa destek verecek mi vermeyecek mi? türü yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? sorularından kurtulmuş oluruz. MHP üstünden görülen şudur: İktidar ve siyaset mekanizmasının merkezi artık parlamento değildir, eksen AKP ve MHP eliyle yürütmeye doğru kaydırılmıştır ve elele parlamento tasfiye edilmektedir. Yürütme darbesi birlikte yürütülmektedir. Bu açıdan analizimiz sistemin adının parlamenter mi, başkanlık mı? olacağını sorgulamayı beklemeden şunu söylemeye imkan vermektedir: her koşulda parlamento fiilen ilga edilmiştir. 

Ve otoriter iki partinin demokrasi dışı kanallardan kaynaşması, faşistleşme riskinin yüksek olduğuna işarettir. Siyasetin olağan/demokratik yollardan işleyişinin rafa kaldırılması, siyasetin yerini zorun alması. Faşizmin hem siyaseti hem de demokrasiyi hedefe koyan yaklaşımı bu kaynaşmanın hem yönteminde hem de içeriğinde uç vermektedir, tehlikelidir.

Üçüncüsü, MHP bir muhalefet partisidir. Muhalefet partileri demokratik yollardan seçim yoluyla iktidara erişmek ya da paylaşmak için mücadele ederler. MHP bu gündemini bitirmiş görünmektedir. Artık parlamenter bir muhalefet partisi değil, parlamento dışı ve ötesi (extra-parliamentary) yollardan siyaset yapmakta, iktidardan pay alma yarışına bu yoldan katılmaktadır. MHPnin yukarıdan, otoriter temelde AKP/Saray ile kurduğu bu zor ittifakı/koalisyonu karşısında muhalefet partilerinin de parlamento ötesi bir muhalefet hattına doğru genişlemeleri, olağanüstü rejimin dayatmalarını demokrasi lehine göğüslemek adına aşağıdan, toplumsal muhalefet güçleriyle bütünleşik bir siyaset olarak yeniden örgütlenmeleri gerekmektedir. MHPnin bu tutumu üzerinden yeni rejimin iktidar tasarımını ele almak; bu iktidar tasarımı karşısında nasıl bir muhalefet gerektiği sorusuna da yanıtlar vermemizi sağlar. 

Saray Rejiminde MHP

Madde madde gidelim, açalım. İlk maddede AKP değil Saray Rejimi, zira içinde MHP de var dedik. Burası önemli. MHP, Sarayın 7 Haziran sonrasında benimsediği devletin bekası merkezli yeni Milliyetçi Cephe siyasal taktiği içinde kendisine yer açmayı seçti. AKP çözüm sürecini bitirmiş; PKK ile güvenlikçi bir mücadele stratejisi gündeme gelmişti. MHPnin uzun süredir savunduğu da buydu. 15 Temmuz sonrasında ise devletin bekası söylemini pekiştiren darbe girişimiyle birlikte, özellikle zor aygıtlarından Gülencilerin tasfiyesine paralel olarak MHPye iktidar oyununa kadrolarıyla yukarıdan dahil olma yolunda daha da geniş bir fırsat penceresi açılmış oldu. 
Organik-türdeş bir toplum anlayışı (mermer benzetmesini hatırlayalım), zor/güvenlik aygıtlarının siyasetin ayrıcalıklı merkezleri haline dönüşmesi, sokağın paramiliter temelde baskılanması ve partinin söylemiyle/kadrosuyla iktidar tasarımından pay almaya başlaması. MHPnin özellikle 80 öncesinde faşist bir parti olarak temel stratejisi buydu. Ancak 1990lı yıllarda Bahçeli döneminde MHP parlamenter siyasete dahil olmayı seçti. Özellikle de krizli 90lı yıllarda sistemin ANAP, DYP gibi geleneksel partilerinin çöktüğü ortamda MHP kendisini bu tabana doğru genişletme hamlesi yaptı ve bir merkez sağ parti gibi konumlanarak 1999da tarihinin en yüksek oy oranına ulaştı, olağan-demokratik yollardan iktidar oyununa katıldı. Kritik bir eşikti. 

Uzun yıllar Bahçeli MHPyi sokaktan alıp parlamenter siyasete dahil ettiği için merkez medya kalemleri tarafından övüldü, göklere çıkarıldı. Şimdi bugün karşılaştığımız durum ise, rejimin yeni yönü doğrultusunda Bahçelinin iktidar oyununda MHPyi yeniden 1980 öncesi strateji çerçevesinde yapılandırdığıdır. 

Fakat altını çizmemiz gereken yer şurası: Bugün MHP için strateji olan şey, Saray için taktiktir. Bu nedenle Saray Rejiminde AKP stratejik, MHP ise taktik aktör olarak görülmelidir. Saray stratejisinde bir taktik olarak görülen MHP ve bugün Saray Rejimi içinde kendisine alan açmayı strateji haline getirmiş MHP. Birbirini bütünlemektedir. Bu birliğin/ittifakın çatlaması da kaynaşması da; karşısında doğacak alternatif siyasetin stratejisine bağlıdır. 

Parlamento Ötesi Siyasetin Yerleşmesi

İkinci maddeye gelelim; birinci maddeyle bütünleşiktir. MHP olağan parlamenter yollardan iktidar oyununa katılmayı reddederek, Saray Rejiminin parlamenter yollardan denetlenmesinin önünü kapatarak 7 Haziran sonrasında izlediği rotayı sürdürmekte. Artık iktidar tasarımının bir parçasıdır, devlet içi koalisyonda özellikle güvenlik bürokrasisinde, Gülencilerden açılan yerde kadrolarıyla ve iktidar alanında iç-dış politikadaki söylemleriyle vardır. AKP ile MHP arasında neredeyse bir kaynaşma sözkonusudur. Temel tehdit algıları Cumhuriyet gazetesinden Musul meselesine, HDPli siyasetçilere kadar aynılaşmakta. MHP artık parlamenter bir muhalefet partisi değil, parlamento ötesi yollardan devlet içinde tuttuğu yeri genişleten bir iktidar ortağıdır. Koalisyonlar parlamento içinden devlet içine, formel yollardan enformel yollara, demokratik yollardan anti-demokratik alana, sözün hükmünü icra etmesi gereken kanallardan zor aygıtlarına taşınmıştır. Saray Rejiminin otoriter temelde yapılanmasının anahtarı burasıdır ve otoriterliğinin kaynağı MHPsiz ve bu yeni iktidar tasarımı olmadan anlaşılamaz. 

Bu çerçevede Bahçeli de Milliyetçi Cephe içinde harç görevi görmekte, kendi söylem ve kadrolarını iktidar oyununa dahil etmeye başladığını özellikle görünürleştirmektedir. Tuğrul Türkeşin AKPye katılarak yapmaya çalıştıklarını, Bahçeli AKPye katılmadan, Saray Rejiminin yeni dizilişi içinde, enformel kanallardan gerçekleştirmekte. 
Başkanlık sistemiyle ilgili ortaya attığı can simidi de bu bütünleşmeyi pekiştirici ve ittifakta kendi konumunun altını daha da görünür kılan nitelikte. İki hafta önce Salı günü yaptığı grup konuşmasında hamle bekliyoruz vurgusunu akşam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanlarının gözaltına alınıp tutuklanması ve sabahında Emniyet müdürleriyle Emniyet iç hiyerarşik dizilişinde büyük bir yer değiştirme kararnamesi izledi. 

Geçen Perşembe günü, devlet kabul gününde Erdoğan Bahçeliyi Sarayda ağırladı ve akşamında HDP eşbaşkanlarıyla milletvekillerine tutuklama operasyonu başlatıldı. Tesadüf olarak değerlendirilmesi mümkündür, ancak siyaset dışı bir tahlile götürür. Bahçeli MHPyi 1980 öncesinde olduğu gibi parlamento ötesi yollardan iktidar oyununa otoriter temelde katıp parlamentoyu ve parlamenter siyaseti AKP ile tasfiye ederken; bu tasfiye içine parlamenter siyasetin bir diğer aktörü olan HDPyi de katmaktadır. Öyleyse AKP ile MHP adı parlamenter ya da başkanlık olsun fark etmez, yeni rejim tasarımında parlamentoyu ve parlamenter muhalefeti rafa kaldırma, iktidar oyununu devlet içinde parlamento ötesinde otoriter zeminde sürdürme konusunda kararlıdır ve bu mutabakata dahil olmayan tüm güçlere karşı da zor yoluyla tasfiye sürecini başlatmıştır. HDPli vekillere operasyonun bu nedenle sadece terörle ilişki üzerinden açıklanması resmi görmemektir. HDPnin tasfiyesi, AKP ile MHPnin parlamentoyu ve parlamenter siyaseti tasfiye eden projesi içinde bir anlam taşımaktadır.

Olağanüstü Rejimde Olağanüstü ve Kurucu Muhalefet

Buradan üçüncü maddeye gelelim. Olağanüstü bir rejim var; otoriter, parlamenter katılım kanallarını adım adım yok sayan bir partiler arası devlet içi koalisyon şeklinde işliyor. Memleket meselelerini zor/baskı formülüyle çözmek dışında reçetesi olmayan bir faşistleşme süreci bu, çatlaksız ve geçirimsiz değil bu nedenle de. İktidar tasarımının tepesinde yer alan iki parti AKP ile MHP parlamento ötesine güvenlikçi bir çerçeve içinde geçerken, HDP de 7 Haziran sonrasında PKK tuzağına düşerek; parlamento ötesi siyaseti şiddet çizgisinden ayırmaya dönük bir stratejiyi devreye sokamayarak tasfiye ediliyor. Bu noktada şiddet/zor sarmalına hapsedilen ve birbirini karşılıklı olarak yeniden üreten bu anti-demokratik sıkışma karşısında yeni bir kurucu irade reçetesi sunma, ülkeyi demokratik ve barışçıl yollardan düzlüğe çıkarma adına en büyük görev ise CHPye düşüyor.

Geçen hafta CHPye yaptığımız kurucu meclis gibi örgütlenme çağrısını bu noktada yeniden hatırlayalım. Siyaset şiddet sarmalına, şiddetin/zorun asıl belirleyici olduğu bir zıtlaşma zeminine doğru savrulurken buradan çıkış için yeni bir strateji, örgütlenme ve asgari program gerekiyor. CHPnin dün yayınladığı Parti Meclisi bildirgesi, önüne yeni öncü görevler koysa da, CHPnin mevcut hali bu görevleri taşımaya yetmiyor, bu nedenle ikna da etmiyor.
Ne yapmalı? Artık siyasetler arası birlik/blok söyleminin gerçekçi zemini yok. PKK şiddeti durdurulmadan böyle bir blok olsa olsa AKP-MHP milliyetçi cephesini tahkim etmeye ve siyasal kamplaşmanın zeminini tam da Sarayın istediği alanda derinleştirmeye yarar. Ancak memleketin sorunlarının demokratik ve barışçıl yollardan çözümü için bir kurucu siyasal merkeze ihtiyaç da hiç olmadığı kadar fazla. Bu nedenle CHP siyasetler arası birlik yerine siyasette birlik merkezi olarak kendisini yapılandırmalı, tavanlara değil tabanlara seslenmeli. 

Bu önemlidir; zira sadece sivil toplum alanına sıkışan, sokağı ya da toplumsal muhalefeti öne koyan stratejiler bugünkü saldırının siyasal karakterini görmezden gelmekte ya da önemsizleştirmekte. Saldırının karşısına siyasal bir çıkış koymak şarttır. Kurucu meclis gibi örgütlenmiş, farklı öfke ve talepleri laik, halkçı demokratik bir cumhuriyet programı etrafında toplamış bir CHP öncülüğü, giderek failed states/başarısız devlet olma yolunda ilerleyen Türkiyenin bu süreçte kurma iradesinden yoksun bırakılmaması için de elzemdir. 

Son olarak; MHPnin parlamentoyu dışlayan ve siyaseti parlamento ötesine taşıyan stratejisi; HDPnin PKK basıncı/terörü karşısında daralan alanını fark edemeyip parlamenter alandan tasfiyesi ve AKPnin parlamentosuz, olağanüstü kararnamelerle ülkeyi yönetmeye odaklanmış başkanlık stratejisi birlikte düşünüldüğünde CHPnin parlamenter muhalefete sıkışarak çıkış yaratması da imkansızdır. Olağanüstü dönemler olağanüstü çıkış ve hamleler gerektirir. Bir muhalefet partisi olarak MHP siyasal kanallarını yukarıdan/otoriter temelde Saray ile devlet içinde birleştiriyorsa, CHP de parlamento ötesi muhalefet güçleriyle, toplumsal muhalefet alanıyla birleşik bir zemin içinde aşağıdan, bir kurucu meclis kapsayıcılığıyla yeniden örgütlenmeli. Şiddetin öne çıktığı bu siyasetsizleşme zemininde siyaseti yeniden devreye sokmanın yolu, milyonları bir heyecan ve umut etrafında yeniden politikleştirmekten geçiyor önce. Başka çıkış yoktur. Parlamento ve parlamento ötesi muhalefetin demokratik temelde, ülke sorunlarının şiddetsiz/baskısız çözümünü merkeze alan asgari bir program etrafında kurucu meclis gibi örgütlenmesi ve bir iktidar seçeneğine dönüşmesi. 

Tehlike büyüktür ve sadece mevcut parlamenter sistemin korunmasına odaklı bir strateji hem muhafazakarlık dairesindedir hem de yenilmeye mahkumdur.

Deniz Yıldırım - @denizyildirim79

Eğitim