Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

IŞİDin Türkiye sorumlusu Ebu Hanzalanın gözaltına alınış görüntüleri ile  Dengin Ceyhanın haksız ve hukuksuz bir biçimde önce gözaltına alınmasını ardından da tutuklanmasını ve gördüğü muameleyi karşılaştırdığımızda aslında nasıl bir tablonun içerisinde nefes almak zorunda olduğumuzu net bir biçimde görebiliyoruz. Hani kim olduklarını bilmesek polislerin Ebu Hanzalayı değil de, Ebu Hanzalanın polisleri gözaltına aldığını sanacağımız görüntülerden bahsediyorum. Bir de Dengin Ceyhanın iddiaya göre Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için gözaltına alınırken kelepçe vurulmuş ellerine bakıyorum. 

Yalnızca memleketimizin en yetenekli ellerine vurulmadı o kelepçe. Denginin elleri ile beraber;

1908de sayıları on binleri bulanların Sultanahmet Meydanını inleten Kahrolsun İstibdat,  Yaşasın Hürriyet sloganlarına,

Çok övündükleri ecdatları işgal lehine fetva verirken, emperyalizme karşı savaşan Anadolunun onurlu insanına, 

Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziülyed olmuşlardı. bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzubahis olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu behemehâl olacaktır. diyebilen ve bunun için savaşan iradeye,

Komünist Nazımın dizelerine,

Gericilerin kıble alıp namaz kıldıkları 6. Filoyu tam bağımsız Türkiye sloganları ile protesto eden Denizlere,

91in ocağında, Zonguldaktan Ankaraya, yalınayak yürüyen maden işçisine,

Irakın işgalinde işgalciler her zaman kaybeder diyerek sokaklara inen binlere,

Denginin Gezi Direnişi esnasında piyanosunun nota sehpasına iliştirdiği Boyun Eğme yazısına ve o slogandan ilham alan milyonlara,

KHKlar ile haksız hukuksuz bir biçimde işten atılan hocaların polis postalı altında ezilen cübbelerine,

Bizim geleceğimiz memleketin geleceğinden bağımsız değildir diyerek, hayırı şantiye şantiye örgütleyeceğini ilan eden inşaat işçisine,

Ez cümle bu kelepçe, memleketin tarihi boyunca, birbirine omuz vermiş ve verecek olan ilerici birikimine vurulmaya çalışılmaktadır.

İşte bu o kadar kolay değildir. Bu memleketin mücadele tarihi çok eskilere dayanır. Her ne yaparsanız yapın, ulaşacağımız emelimiz gücünü bu tarihten almaktadır.

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

 

 

YAZARLAR