darbeicindedarbegif.gif

Çok Okunanlar

'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti'

Erdoğan: Ak Parti, Atatürk'ün başlattığı mücadelenin temsilcisidir

Candaş Tolga Işık'ın iddiasını Emniyet yalanladı: Haber yalan mı?

Genel müdürden Garanti Bankası çalışanlarına 'ekonomi' maili: Sır saklama yükümlülüklerimiz...

Yemen'de 40 çocuğu öldüren bombanın hangi ülkeden geldiği ortaya çıktı

Haziran Hareketi’nden saltanata ve diktaya karşı miting

Birleşik Haziran Hareketi'nin bugün "Teslim olmayacağız" başlığıyla Kartal'da düzenleyeceği mitinge, gericiliğe, saltanata ve faşizme karşı olan bütün toplum kesimleri çağrıldı. Mitinge CHP İstanbul İl Örgütü, Halkevleri, meslek örgütleri ve sendikalar da destek veriyor. 

BHH Yürütme Kurulu Üyesi Gazeteci Merdan Yanardağ ve CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu bütün demokrasi güçlerini Kartal mitingine destek vermeye ve katılmaya çağırdı. Çok sayıda aydın ve sanatçı da mitinge katılacağını açıkladı ve halkı davet etti. 

Mitinge emek ve demokrasi güçleri, çeşitli siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları da destek veriyor. Destekleyen kurumlar arasında CHP İstanbul İl Örgütü’nün de bulunması dikkat çekiyor.

Mitinge ilişkin İstanbul Makina Mühendisleri Odası'nda yapılan basın açıklamasında; ülkemizin, gericiliğin, faşizmin ve siyasal İslamcı hareketin saldırısı altında olduğu belirtilerek, başkanlık sistemi dayatmasına ve diktatörlük girişimine direnmek için, bütün demokrasi güçlerine 20 Kasım'da Kartal mitingine katılma çağrısı yapıldı.

Haziran Hareketi'nin Saltanatın kaldırılışının yıldönümü vesilesiyle 1 Kasım günü  "Saltanata Geçit Yok! Teslim Olmayacağız' başlığıyla yaptığı çağrının ardından süren girişimler ilk sonucunu verdi. Pek çok siyasi parti ve oluşumun, emek ve meslek örgütlerinin, aydınların ve bağımsız halk inisiyatiflerinin desteklediğini açıkladığı miting, 20 Kasım Pazar günü saat 14.00’te İstanbul’un Kartal ilçesi sahilindeki toplantı alanında yapılacak.

8625.jpg

YANARDAĞ: BU ÜLKE AKP’YE TESLİM OLMAYACAK 

“Teslim olmayacağız' şiarıyla yapılacak miting hakkında Haziran Hareketi’nin Yürütme Kurulu üyesi gazeteci Merdan Yanardağ, bu toprakların aydınlanma ve modernleşme geleneğinin 200 yıllık bir tarihsel derinliğe sahip olduğunu belirterek, “Bu tarihsel akış içindeki en kapsamlı ve en sinsi saldırıyla karşı karşıyayız. 1908 Hürriyet Devrimi’nin, Cumhuriyetin ve insanlığın bütün ilerici kazanımları ve birikimi büyük bir tehdit altında. AKP gericiliğinin saldırısı, Abdülhamit ve Derviş Vahdetti gericiliğinin 1909 darbesinden, yani 31 Mart Vakası’ndan  sonraki en büyük saldırıdır. Bu saldırıya karşı direnmek bir insanlık ve yurtseverlik görevidir' dedi. Yanardağ şöyle devam etti:

“AKP-Erdoğan iktidarı darbe ve darbecilerle mücadele etmiyor, tam tersine siyasal ve tarihsel hedeflerini paylaştığı 15 Temmuz darbesini tamamlamaya çalışıyor. Cumhuriyeti ve laikliği birlikte boğazladıkları Cemaat ile ülkeyi kanlı bir darbeye sürükleyen Erdoğan-AKP iktidarı, 15 temmuz krizini fırsata çevirmeye, cumhuriyetten geriye ne kaldıysa tasfiye ederek dinci-faşist bir diktatörlük kurmaya çalışıyor. Bugün asıl tehdit Erdoğan-AKP darbesidir. Çünkü tarihinin en zayıf döneminden geçen AKP iktidarı ülkeyi yönetemez duruma geldi." 

“Bu nedenle bütün ülkede OHAL ilan edildi. Ancak OHAL, darbe ve darbecilerle mücadele etmek için değil, yeni bir darbe yapmanın aracı olarak kullanılıyor. İşte bu nedenle, bütün ilerici, demokratik ve aydınlanmacı güçleri, bu ülkenin geleceği için Erdoğan-AKP gericiliğine ve darbesine karşı direnmeye çağırıyoruz. Bu amaçla alanlara çıkıyoruz. AKP gericiliği ve faşizan milliyetçiliğine, yağma düzenine ve baskılara karşı olan bütün halkımızı Pazar günü Kartal Meydanı’na bekliyoruz.'

c-004.jpg

KAFTANCIOĞLU: BİRLİKTE DİRENMEYE ÇAĞIRIYORUZ

CHP Parti Meclisi ve Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesi olan Canan Kaftancıoğlu ise, AKP iktidarının başkanlık projesinin ülkeyi adım adım felakete sürüklediğini belirterek, şunları söyledi:

“Bağnaz bir dincilik ve faşizan bin siyaset anlayışından destek alan Saray rejimi bir nefret ortamı yarattı. Toplumsal kutuplaşma hiç olmadığı kadar derinleşti, siyasetçilere, gazetecilere, aydınlara ve muhalif toplum kesimlerine yönelik benzeri olmayan bir baskı ve yıldırma politikası izlenmeye başlandı. İşkence yeniden sorgulama yöntemi haline geldi. Bu gidişe dur demek için alanlara çıkıyoruz. CHP’lisi, sosyalisti, demokratı, Alevisi Sünnisi, Türkü Kürdü, örgütlü ve örgütsüz bütün yurttaşları gericiliğe ve faşizme karşı birlikte direnmeye ve Pazar günü Kartal Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz.' 

1-090-001.jpg

HAZİRAN HAREKETİ NEDİR?

Birleşik Haziran Hareketi, 20014 Yılının Temmuz ve Ağustos aylarında ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde bir araya gelen, sol ve sosyalist parti ve grup temsilcileri, aydınlar, akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler  ve sendika ve demokratik kitle örgütü liderleri dinci-faşist bir diktatörlüğe sürüklenen Türkiye’de bu gidişe son vermek, gericiliğe ve faşizme karşı mücadele etmek yaptıkları çağrı ile kuruldu. Toplam 55 katılımcının bulunduğu toplantıda ortak imzalı bir çağrı metni ve bildiri yayınlandı. Vişnelik Çağrısına imza atanlar kurucu üye sıfatıyla geçiş döneminde görev üstlendi. Türkiye’nin her bölgesinde kurulan meclislerde seçilen delegeler ile Türkiye meclisi oluşturuldu ve bu meclis tarafından üst yönetici organ olan Yürütme kurulu seçildi. 

Haziran Hareketi’nin çağırıcıları arasında; Oğuzhan Müftüoğlu, Metin Çulhaoğlu, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Gamze Yücesoy, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, İsmail Hakkı Tombul, Melih Pekdemir, Merdan Yanardağ, Bülent Forta, Aydemir Güler, Erkan Baş, Alper Taş, Mehmet Soğancı, İlhan Cihaner, Hüseyin Aygün, Gökhan Günaydın gibi isimler de bulunuyor. Haziran Hareketi, CHP’liler ile sosyalistleri bir araya getiren platform olarak dikkat çekiyor. Haziran Hareketi adını, 2013’ün Haziran ayında en yüksek noktasına çıkan Gezi Direnişinden alıyor.

logo3.jpg

BHH BİLDİRİSİ: SALTANATA GEÇİT YOK! TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Haziran Hareketi, yürüttüğü kampanya ve Kartal Mitingi hakkında bir de bildiri yayınladı. Bildirinin tam metni şöyle:

“AKP iktidarının başkanlık projesi Türkiye’yi adım adım uçuruma sürükleyen bir siyaset biçimine dönüştü. Saray, Gezi İsyanı ve sonrasında muhalefetin yükseldiği, başkanlık hedefinden uzaklaştığı her dönemde şiddet araçları vasıtasıyla siyasal alana ağır müdahalelerde bulundu. 

“Bağnaz bir dinsellik ve koyu bir milliyetçilik eşliğinde devam eden Saray müdahaleleri, toplumsal kutuplaştırmayı daha da derinleştirdi. 2010 Anayasa Referandumundan itibaren yasama ve yargı erklerini yürütmeye, 1 Kasım seçimlerini takip eden süreçte de yürütme erkini Saray’a bağlayan AKP iktidarı, başkanlık için kargaşanın ve korkunun hakim olduğu bir iklim yaratmaya çalışıyor.

“Siyasetçilere, gazetecilere, akademisyenlere, öğretmenlere, işçilere yönelik baskı ve tutuklamalara her gün bir yenisi ekleniyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen OHAL süreci, AKP’nin 1 Kasım’da başlattığı mıntıka temizliğinin son aşamasıdır. Meclis’in KHK’lerle etkisizleştirildiği, MHP’nin ve diğer sağ siyasetlerin yedeklendiği bu dönem, AKP’ye, neoliberal-muhafazakar iktidarını güçlendirecek bir fırsat sunmuştur.

“Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül faşist darbesinin ilerleyen günlerinde darbeci Kenan Evren’in sıkıyönetim koşulları altında ülkeyi götürdüğü oylamaya benzer bir hamleyle olağanüstü hal koşullarında başkanlık seçimine gitmeyi amaçlamaktadır.

 “Attığı her adımı Türk-İslam sentezi doğrultusunda kurgulayan AKP Saray Rejimi, Başkanlık adı altında keyfiyetin ve yandaşlığın hüküm sürdüğü, farklı ses ve renklerden arındırılmış bir “Yeni Türkiye' kurmayı hedeflemektedir. Başkanlık, Türkiye’ye özgü bir diktatörlüktür. Tıpkı 1930'ların Almanya'sında olduğu gibi, Führer'in sözünün kanun olduğu bir toplum yaratılmak istenmektedir.

“Başkanlık, Hitlerleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik bir hamledir. Başkanlık, fiili şeriatı kurumsallaştırmaktan başka bir şey değildir. Yakın tarih ne Padişahlar ne Führerler ne Duceler gördü. Sonunda hepsi yıkılıp gittiler. Zorbalığa, hukuksuzluğa, hak ihlallerine ve giderek koyulaşan karanlığa karşı bir kez daha ilan ediyoruz ki: Gün yan yana gelme günüdür. Meydanlarda, sokaklarda omuz omuza durma günüdür. Tüm engellemelere, tüm zorbalıklara rağmen yan yana geleceğiz!

“Laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve barışın hakim olduğu bir ülke için hep birlikte direneceğiz!
“Tek adam diktasının ülkemizi teslim almasına izin vermeyeceğiz! Cumhuriyet’in üzerine giydirilmek istenen şeriat örtüsünü parçalayıp ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne atacağız! Birleşik Haziran Hareketi olarak; Türkiyenin tüm ilerici güçlerini, emekçi halkımızı saltanat ve hilafet özlemcilerine, Hitler özentilerine karşı hep birlikte mücadele etmeye, 20 Kasım'da 'Teslim Olmayacağız!' mitinginde bir arada olmaya, omuz omuza durmaya çağırıyoruz.'
Birleşik Haziran Hareketi'

 

İlgili Haberler

Politika

Açığa alınan Şırnak eski Vali Yardımcısı tutuklandı: ByLock kullandığı tespit edildi

Politika

Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor

Politika

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Annan' eleştirisi: CHP bu plana sert çıkmıştı

Politika

AKP'nin Anayasa taslağını hazırlayan isimden Berberoğlu itirafı

Politika

Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Politika

Mehmet Ali Güller | Gemi tartışması ve karaya oturmak

Politika

'TBMM, Rus parlamenterlerle dostluk grubu kuracak'

Politika

Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı saygıyla hatırlayacağız

Politika

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika

'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti'

Politika

AKP'de yeni MYK belli oldu... İşte isimler

Politika

Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması