Varlar-Yoklar ülkesinde çıkış yoluEski Haberler - ABC Gazetesi
  • Varlar-Yoklar ülkesinde çıkış yolu

Ülke, gerçekten, özellikle son yıllarda birileri için “namütenahi” varlar cennetine, geniş kitleler için ise yoklar cehennemine dönüştü…
Varlar-Yoklar…

IMF'ye 5 milyar $ borç verelim teklifi var…
Emeklilik hakkını kazanmış olana para yok…

Mültecilere 40 milyar $ para var…
Öğretmen atamaya para yok…

Saray üstüne saraya para var…
Emekliye, emekçiye para yok…

Vekillere zamma para var…
+3600 ek göstergeye para yok…

Diyanet bütçesi şiştikçe şişiyor...
Hastanelere para yok...

Deli Dumrul köprülerine milyarlarca dolar...
Katma değer yaratacak yatırımlara para yok...

İnşaata para çok...
Tarıma, sanayiye, üretime para yok...

Bademlere iş çok,,,
Garibanlara iş yok...

Havuzcu müteahhitlere kredi çok, vergi yok...
Vatandaşa vergi çok...

Büyük kentlerde yeşil, orman yok..
AVM, gökdelelen çok...

Adalete birileri istediği kadar var…
İstemezse yok…

Mülteci çok…
Dışarıya beyin, sermaye, vasıflı emek göçü de çok…

Velhasıl birilerine ortalık güllük gülistanlık... Sade vatandaşa taşlı tarla...

Bakınız Bizim Davazlı birilerinin ağzından durumu nasıl özetliyor:

“Saraylar benee; kekler senee…
Uçaklar benee; çaylar senee …

Çitliklee, goylee, ormanlaa benee; millet bağçeleri senee …
Gemiler benee; şişme botlar senee …

Yüskek meaşlaa, çit meaşlaa benee; 1603 gayme senee …
Bissürü magam tomofili benee; at arabası, minibüs, otobos senee

Mükellef sofralaa benee; yer sofraları senee …
Ejder meyveli Soometi mi ney benee; magarnalaa senee …
Saray mesarifi benee; faturalaa senee …

Beduva tedavi benee; mayene, ilaç gatılım payları senee
Gızancıklaa özel mettepleede, ecnebi melmegetleede ogutturuveeme benee; imam hatipler senee…
Askeelikten paraynen sıyrılıveeme benee; şehetlik meetebesine ulaşıveeme senee…
Erkencene, çitte emeklilik benee; mezarda emeklilik senee…

Vergi mergi afları bene; artan vergile senee…
Bissürü goruma ordusu benee; dayak, sopa, biber gazlaa senee…
Edeleti, ganunu, mehgemelee ırgalamama beneee; mapıslaa, gelepçelee, işten govulvemelee senee…

Dilvizyonlaa, gaztalaa hebisi beneee; nasihatleee sene…
Keyfim ne isteese söyleme benee; gonnuşme ülen, ottu yerine senee…
Bu ne biçim edelet?”

Çıkış yolu…

Çekile çekile sırtını Cumhuriyetin kuruluş değerlerinin  dirençli duvarlarına dayayabilen ülkenin aydınlık yüzünü oluşturan toplum kesimlerinin, günümüzün vahşi koşullarında demokrasi, hukuk ve sürdürülebilir ve adil bölüşümü esas alan bir ekonomik büyüme modeli gibi asgari müştereklerde bir birliktelik oluşturmak yerine karşı devrimin hızla deviniminden ibret almadan hala benmerkezci çocukluk hastalığından muzdarip olması gerçekten çok üzücü ve trajik ...

Bu gidişata, uzlaşmacı bir öneriler demetini toplumun geniş kesimlerine benimseterek dur diyebilecek bir birliktelik oluşturmaktan başka çare var mı sizce ... İşte parlamento içi ve dışı muhalefetin birbirleriyle didişmek ya da birilerine cevap yetiştirmek yerine hayati işlevi herhalde bu olmalı..